Kredittkort.be

Nyttig informasjon om kredittkort!

Ansvarsfraskrivelse

 

Vi bak kredittkort.be streber etter at all informasjon som kommer frem på dette nettstedet om kredittkort skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister, revisor, banker eller kredittkortselskap. Problemer og tema som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av lovverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta derfor alltid kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.

Copyrighted content. All Rights Reserved.